PANEL OF JUDGES
 
  PP KAMAL RUPAKHETI    
  Prof. LAXMI KESHARI MANANDHAR                 
  Dr. INDIRA RANA    
  Dr. S.P BHARATI Y. GURUNG    
  Mr. RAJENDRA KHETAN    
  Mr. SANJAYA AGRAWAL    
  Mr. GANESH THAPA    
  Mr. YOGESH VAIDHYA    
  Mr. KAILASH SIROHIYA    
  Mr. RAJESH HAMAL    
  Ms. GEETA RANA